* Chính sách bán hàng:
+ Miễn phí thi công khi ký hợp đồng thi công nội thất tại housef.vn.
+ Giảm giá 5% cho đơn >30tr, 8% cho đơn >100tr và 10% cho đơn >200tr.