Bàn phấn trang điểm hiện đại BT06

Bàn phấn trang điểm BT06 Kích thước bàn dài: 100x40x75cm
Kích thước tủ nhỏ: 40x40x60cm
4.950.000
3.000.000