Bàn sofa chữ nhật đá trắng vân mây BSF26

Bàn sofa chữ nhật đá trắng vân mây BSF26 50x100x45cm 2.650.000