Bàn sofa chữ nhật khung đen mặt đá trắng BSF27

Bàn sofa chữ nhật khung đen mặt đá trắng BSF27 50x100x45cm 2.350.000