Bàn sofa chữ nhật khung vàng mặt đá trắng BSF29

Bàn sofa chữ nhật khung vàng mặt đá trắng BSF29 50x100x45cm 2.550.000