Bàn sofa chữ nhật khung vàng mặt đá trắng vân mây BSF32

Bàn sofa chữ nhật khung vàng mặt đá trắng vân mây BSF32 50x100x45cm 2.650.000