Bàn sofa đá trắng vân mây BSF10

Bàn sofa đá trắng vân mây BSF10 60x45cm 1.400.000