Bàn sofa đan chéo kính đen khung vàng BSF07

Bàn sofa đan chéo kính đen khung vàng BSF07 60x45cm 1.400.000