Bàn sofa đan chéo kính trắng khung đen BSF09

Bàn sofa đan chéo kính trắng khung đen BSF09 60x45cm 1.400.000