Bàn sofa đan chéo kính trắng khung vàng BSF08

Bàn sofa đan chéo kính trắng khung vàng BSF08 60x45cm 1.400.000