Bàn sofa đan chéo mặt kính đen khung đen BSF06

Bàn sofa đan chéo mặt kính đen khung đen BSF06 60x45cm 1.400.000