Bàn sofa đôi tròn kính đen khung chân vàng BSF24

Bàn sofa đôi tròn kính đen khung chân vàng BSF24 60x45cm 1.950.000