Bàn sofa đôi tròn mặt đá moca BSF28

Bàn sofa đôi tròn mặt đá moca BSF28 60x45cm 2.350.000