Bàn sofa kim cương kính đen BSF03

Bàn sofa kim cương kính đen BSF03 60x45cm 1.400.000