Bàn sofa kim cương kính trắng BSF02

Bàn sofa kim cương kính trắng BSF02 60x45cm 1.400.000