Bàn sofa kim cương mặt đá trắng vân mây BSF05

Bàn sofa kim cương mặt đá trắng vân mây BSF05 60x45cm 1.400.000