Bàn sofa lồng chim đá trắng khung đen BSF19

Bàn sofa lồng chim đá trắng khung đen BSF19 60x45cm 1.500.000