Bàn sofa lồng chim đá trắng khung vàng BSF18

Bàn sofa lồng chim đá trắng khung vàng BSF18 60x45cm 1.500.000