Bàn sofa lồng chim kính đen khung đen BSF17

Bàn sofa lồng chim kính đen khung đen BSF17 60x45cm 1.500.000