Bàn sofa lồng chim kính đen khung vàng BSF16

Bàn sofa lồng chim kính đen khung vàng BSF16 60x45cm 1.500.000