Bàn sofa mặt kính đen BSF11

Bàn sofa mặt kính đen BSF11 60x45cm 1.400.000