Bàn sofa vuông đôi mặt đá trắng vân mây BSF25

Bàn sofa vuông đôi mặt đá trắng vân mây BSF25 60x45cm 2.350.000