Ghế ăn GA005

Ghế ăn GA005 Màu sắc: Màu hồng đất
Kích thước: 116x65x92cm
1.500.000