Giá bát nâng hạ điện lên xuống cảm ứng chạm C1304

Giá bát nâng hạ điện lên xuống cảm ứng chạm (bộ)
-Inox SUS304
C1304-70ES 665*300*650 700 19.125.000
C1304-80ES 765*300*650 800 20.250.000
C1304-90ES 865*300*650 900 21.375.000