Giá đỡ ray (Hai mặt) Aqara cho CD-M01D

Giá đỡ ray (Hai mặt) cho CD-M01D
MT-M05D 479.000