Giá đỡ ray (Một mặt) Aqara cho CD-M01D

Giá đỡ ray (Một mặt) cho CD-M01D
MT-M04D 479.000