Giường gỗ công nghiệp 3 hộc kéo đa năng G025

Giường ngủ có 3 hộc kéo đa năng G025 100*200
120*200
140*200
160*200
180*200
4.200.000
4.650.000
4.850.000
5.050.000
5.150.000