Giường gỗ công nghiệp có hộc kéo G006

Giường ngủ có hộc kéo G006 100*200
120*200
140*200
160*200
180*200
3.750.000
4.200.000
4.400.000
4.600.000
4.700.000