Giường gỗ công nghiệp có hộc kéo G010

Giường ngủ có hộc kéo G010 100*200
120*200
140*200
160*200
180*200
4.700.000
4.900.000
5.000.000
5.100.000
5.200.000