Giường gỗ công nghiệp có hộc kéo G028

Giường ngủ có hộc kéo G028 100*200
120*200
140*200
160*200
180*200
4.650.000
5.100.000
5.300.000
5.500.000
5.600.000