Giường gỗ công nghiệp có kệ phần đầu giường G013

Giường ngủ hiện đại gỗ MDF G013 100*200
120*200
140*200
160*200
180*200
3.350.000
3.800.000
3.900.000
4.000.000
4.100.000