Giường gỗ công nghiệp có ngăn kéo G018

Giường ngủ có ngăn kéo G018 100*200
120*200
140*200
160*200
180*200
3.750.000
4.200.000
4.400.000
4.600.000
4.800.000