Giường gỗ công nghiệp có ngăn kéo G024

Giường ngủ có ngăn kéo G024 100*200
120*200
140*200
160*200
180*200
4.250.000
4.700.000
4.900.000
5.100.000
5.200.000