Giường gỗ công nghiệp đơn giản G032

Giường ngủ đơn giản G032 100*200
120*200
140*200
160*200
180*200
2.450.000
2.900.000
3.000.000
3.100.000
3.200.000