Giường gỗ công nghiệp không đầu giường G031

Giường ngủ gỗ không đầu giường G031 100*200
120*200
140*200
160*200
180*200
2.450.000
2.900.000
3.000.000
3.100.000
3.200.000