Giường gỗ công nghiệp kiểu bệt G033

Giường ngủ kiểu bệt G033 100*200
120*200
140*200
160*200
180*200
2.450.000
2.900.000
3.000.000
3.100.000
3.200.000