Giường gỗ công nghiệp phong cách thanh lịch G005

Giường ngủ G005 gỗ công nghiệp 100*200
120*200
140*200
160*200
180*200
2.850.000
3.300.000
3.400.000
3.500.000
3.600.000