Giường gỗ công nghiệp phủ Melamine G009

Giường ngủ gỗ công nghiệp phủ Melamine G009 100*200
120*200
140*200
160*200
180*200
2.850.000
3.300.000
3.400.000
3.400.000
3.500.000