Giường gỗ công nghiệp sơn trắng G020

Giường ngủ gia đình G020 100*200
120*200
140*200
160*200
180*200
2.850.000
3.300.000
3.400.000
3.500.000
3.600.000