Kệ console 2 tầng mạ vàng KCS025

KCS025 120x30x80 3.550.000