Kệ console 3 cái mạ vàng mặt đá trắng KCS085

KCS085 120x30x85 5.850.000