Kệ console chân đen mặt đá trắng KCS022

KCS022 120x30x80 4.050.000