Kệ console chân tổ ong KCS006

KCS006 120x30x80 16.800.000