Kệ console đá trắng chân sơn vàng KCS007

KCS007 120x30x80 4.550.000