Kệ console mặt đá chân mặt trăng trang trí KCS038

KCS038 120x30x85 4.050.000