Kệ console mặt đá đen chân tạo hình độc đáo KCS086

KCS086 120x30x80 3.850.000