Kệ console màu đen đơn giản KCS029

KCS029 120x30x80 2.550.000