Kệ console trang trí đường chéo KCS016

KCS016 120x30x80 3.250.000