Kệ console trang trí KCS003

KCS003 120x30x80 2.950.000