Kệ gia vị điện cảm ứng chạm GP1

Kệ gia vị điện cảm ứng chạm (bộ)
-Rổ nhôm
-Khung nâng hạ điện
-Điện 24V
GP1-70 665*300*650 700 19.125.000
GP1-80 765*300*650 800 20.250.000
GP1-90 865*300*650 900 21.375.000